Kimlere Hacamat Yapılır

Kimlere Hacamat Yapılır

Kimler hacamat yaptırabilir?

Kalp pili takılı hastalara, aşırı heyecanı olanlara, kan tutması olanlara, panik atak olup sakinleşemeyenlere, düşük tansiyonlu kişilere, pıhtılaşma zamanı düşük kimselere, kemoterapi görenlere hacamat yapılmaz. 

Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara, organ nakli geçirenlere, diyaliz ve hemofili hastalarına, âdet dönemindeki kadınlara, dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara, özel durumlar dışında hamile kadınlara ve 12 aylık olana kadar çocuklara hacamat yapılmaz. 

Bu sayılanlar dışında herkes yılda 2 defa ila 6 defa hacamat yaptırabilir. Eğer hastalık tedavisi için belli sinir gruplarını uyarma amaçlı seanslar yapılıyorsa, sadece hastalık tedavisi süresince ayda 1 defayı geçmemek koşulu ile hacamat yapılabilir.

Bu sayılanlar dışında herkes yılda 2 defa ila 6 defa hacamat yaptırabilir. Eğer hastalık tedavisi için belli sinir gruplarını uyarma amaçlı seanslar yapılıyorsa, sadece hastalık tedavisi süresince ayda 1 defayı geçmemek koşulu ile hacamat yapılabilir.

Bazı İstatistikler

Memnun Müşteriler

1308

Tedavi Edilenler

850